Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rybník
Obec
Rybník

Místní a správní poplatky

Poplatek za odpady:

Plátci poplatku za odpady jsou:

 • podnikatelé:                  
  • sazba poplatku činí 2.500 Kč / podnikatel / rok.
  • splatnost poplatku do  28. února  příslušného kalendářního roku
 • fyzické osoby:
  • které mají v obci trvalý pobyt
  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
  • které byla udělena mezinárocní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
  • které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoby, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

Sazba poplatku činí 950 Kč za osobu / rok a je splatná do 28. února u osob s trvalým pobytem a cizinců s přechodným pobytem a do 31. května příslušného kalendářního roku u fyzických osob, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba ve výši 950 Kč za nemovitost / rok. 

Stanoviště plastových kontejnerů na tříděný odpad a velkoobjemových kontejnerů v rekreačních oblastech Rybník. (157.33 kB)

Poplatek za psa:

Plátcem poplatku ze psů je držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • 70 Kč - první pes v rodinném domě (každý  další 120 Kč / rok)
 • 300 Kč - první pes v bytovém domě (každý další 600 Kč / rok)

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Vodné a stočné

 • Vodné 23,50 Kč / m3 včetně 10 % DPH
 • Stočné 37 Kč / m3 včetně 10 % DPH

Opis konečných stavů vodoměrů je vždy koncem března a září příslušného kalendářního roku. Fakturace za vodné a stočné probíhá pololetně.

Poplatky je možné uhradit hotově na Obecním úřadě v Rybníku nebo bezhotovostně na bankovní účet obce č. 260302822/0300.  Do variabilního symbolu prosím zadejte vaše číslo popisné nebo evidenční.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

holky v Rybníku to s míčem umí

Mohlo by Vás zajímat