Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rybník
Obec
Rybník

Hasiči

znak sdh
www.sdhrybnik.estranky.cz

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší spolkem v obci Rybník.

První pokusy o založení sboru v obci ze strany města Česká Třebová byly již v roce 1891, ale setkaly se s odmítavým postojem obce Rybník. Sbor byl založen až o pět let později v roce 1896. V tuto dobu sbor vlastnil dvě ruční stříkačky. Během následujících let sbor zasahoval u několika požárů v obci. V roce 1917 už sbor vlastnil motorovou stříkačku taženou koňmi.

V období od první Světové války až do konce druhé Světové války nejsou dostupné žádné prameny o vývoji sboru dobrovolných hasičů. Novodobá historie SDH Rybník se píše od roku 1948. Sbor vlastnil zastaralou hasičskou stříkačku po německém Frewillige feuerwehru, taženou starým válečným Mercedesem. Členská základna má v tuto dobu 22 členů. Význačnou akcí pro sbor je konání sjezdu hasičské župy v roce 1949. Tento sjezd byl doplněn námětovým cvičením přítomných sborů na hospodářskou budovu č. 1 (Rychta).

Padesátá léta se vyznačují především dobrovolnou brigádnickou prací v zemědělství a zajišťováním hasičských hlídek. Pro potřeby sboru je zakoupen za nevyhovující starší autobus Mercedes. Je pořízena i nová hasičská stříkačka PS-8 (fa Stratílek). která se plně osvědčuje při hašení vznikajících požárů nejen u soukromě hospodařících osob, ale i u objektů JZD. Sbor také pořádá každoroční vycházky, plesy, zábavy a autobusové zájezdy po celé republice. Základní organizace svazu požární ochrany zakupuje vyřazený armádní vůz Tatru 805, který se plně osvědčuje při záchranných pracích během velké povodně v roce 1958. Vznikají družstva mladých požárníku, kteří jsou zapojeni do celostátní hry 'Plamen'. Od zemřelého bratra pana Holečka dostává ZO chalupu, kde je zřízena klubovna mládeže, sklad a schůzovní místnost.

V roce 1975 dochází ke sloučení obce se sousední Českou Třebovou a tento stav zůstává až do roku 1990. V roce 1973 je organizována zdejším okrskem nová hasičská soutěž 'O putovní štít MěstNV Česká Třebová' (později Putovní pohár), které se každoročně účastníme. V letech 1984 - 1990 je soutěž pořádána na našem hasičském hřišti za účasti sborů nejen z okresu Ústí nad Orlicí, ale i pozvaných hostů z České republiky, slovenského Svitu a požárníků z NDR z vesničky Biehain. V roce 1980 na doporučení Okresního výboru Svazu požární ochrany jako jedna z nejlepších organizací v okrese dostáváme novou motorovou stříkačku PS-12, kterou vlastníme doposud. V roce 1989 se nám podařilo díky pochopení a finanční pomoci rady MěstNV v České Třebové zakoupit ze zásob CO Praha starší požární vozidlo Savien. V tomto roce se naše organizace vrací zpět k názvu 'Sbor dobrovolných hasičů'.

Po roce 1989 se naše obec osamostatnila a sbor dobrovolných hasičů za svojí činnost odpovídá novému obecnímu úřadu v Rybníku. V roce 1994 byla prodána Holečkova chalupa z důvodů nedostatku peněz na provoz a údržbu. Finanční prostředky z prodeje byly použity na výstavbu klubovny na hasičském hřišti. Její stavba byla zahájena koncem roku 1995 a trvala nepřetržitě dle možností obce, sboru a jeho členů až do první poloviny roku 2002, i když drobné úpravy provádíme až do současné doby. V červenci roku 1997 nás čekala nejtěžší zkouška naší připravenosti, a to při rozsáhlé povodni. V roce 2001 nám obec zakoupila nové výjezdové vozidlo Avia 21 turbo (A21T).

V období mezi roky 2002 až 2012 pořádá sbor soutěže v požárním útoku zařazené do Velké ceny okresu Ústí nad Orlicí (O pohár starosty obce, Memoriál Bedřicha Vytlačila) a soutěž v netradičním požárním útoku Poslední klání. Dále byla v roce 2003 znovu obnovena družba s hasiči ze slovenského Svitu, místní části Podskalka, kde probíhají vzájemné návštěvy až do dnešní doby. Také se několikrát hasiči z našeho sboru zúčastnili družebních pobytů v německé vesničce Biehain. V tuto dobu pořádá sbor další spoustu kulturních a sportovních programů pro širokou veřejnost (Posvícenské posezení, Veselé vítaní školního roku, Hasičské pálení čarodějnic). V neposlední řadě je v od roku 2010 v  prázdninovém období pořádána ve spolupráci s obecním úřadem Rybnická pouť s večerní hudební zábavou pod širým nebem.

V současné době je zřízena výjezdová jednotka v počtu 8 členů a je zařazena do kategorie JPO V. V roce 2007 našemu sboru obec zakoupila novou přenosnou motorovou stříkačku KOMFI PFPN 10 - 1000. Pro obec Rybník provádíme technické činnosti (kácení stromů, čistění komunikací) a požární revize objektů.

Organizace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

A už pozorně posloucháme vše o Brnu.

Mohlo by Vás zajímat